Klanten                                      CV                                               Contact                                     Home   

Missie

Ervaring

ConsultancyProjectenE-overheidIT-audits

Centro Consulting

Centro Consulting is een jonge enthousiaste onderneming die projectmanagement en consultancy biedt op alle niveaus van een organisatie. Via de opgedane ervaring, expertise en een uitgebreid netwerk kan Centro Consulting inspelen op nieuwe bedrijfskundige en informatiegerelateerde ontwikkelingen binnen uw organisatie. 
Creativiteit, uitdagingen, samenwerken en menselijkheid staan daarbij centraal in de werkwijze.

Centro Consulting ondersteunt organisaties bij bedrijfskundige vraagstukken en beschikt over veel ervaring omtrent de inrichting van de informatiehuishouding en bedrijfsprocessen, kwaliteit, ICT, IT-audit services en E-dienstverlening.  

De kracht van Centro Consulting schuilt onder meer in haar flexibele en vernieuwende werkwijze, haar operationele creativiteit, een duidelijke "hands-on" visie op dienstverlening en het maken van de juiste 'match' tussen opdrachtgever en specialist. 


 
 
Download de CV van Monique C. de Groot

 
 

  Speel de bedrijfspresentatie af

Centro Consulting on LinkedIn

Ree 78 | 5509 RD Veldhoven | 0614976737 | info@centro-consulting.nl |

Monique de Groot, E-dienstverlening, E-overheid, IT, audits, digitale dienstverlening, gemeenten, Egem, provincies, e-overheid, advies, organisatie, auditor, proces, kwaliteit, ict, consultancy, management, optimalisatie, selectie, implementatie, procesbeschrijving, bedrijfsprocessen, certificering