Klanten                                      CV                                               Contact                                     Home 

   

Missie

 Ervaring

ConsultancyProjectenE-overheidIT-audits


Consultancy
 

Centro Consulting richt zich op het adviseren en begeleiden van opdrachtgevers op het gebied van proces- en kwaliteitsmanagement. Van risicoanalyse/assessment, advisering, ontwikkeling tot implementatie en nazorg.
Centro biedt hiervoor niet alleen totaaloplossingen, maar desgewenst ook losse specifieke kennis. Met als doel processen zo in te richten dat deze bijdragen aan de winstgevendheid van de organisatie.

Centro Consulting is in staat om haar opdrachtgevers op de juiste manier te helpen bij hun uitdagingen op het gebied van proces- en kwaliteitsmanagement door gebruik te maken van een diversiteit aan methodieken en technieken, gecombineerd met ervaring, kennis en creativiteit van de consultant, een aanzienlijke dosis gezond verstand en een persoonlijke en praktische benadering.

De door Centro Consulting veelvuldig en met succes gehanteerde beproefde methodieken en technieken. Elke methodiek heeft zijn eigen kracht en kan op zichzelfstaand toegepast worden of in combinatie met andere methodieken, afhankelijk van de betreffende situatie of problematiek die zich aandient.

Voor het behalen van het gewenste resultaat, komt echter meer kijken dan de inzet van deze methoden en technieken. Net als niet elk medicijn tegen elke kwaal werkt, zit de kracht van deze methoden en technieken in
een combinatie van de juiste diagnose (analyse), het voorschrijven en samenstellen van een passend “medicijn”
en het geven van goede zorg door de juiste expertise.
En niet in de laatste plaats, de medewerking van de opdrachtgever en samenwerking met haar medewerkers zelf. Hierbij zorgt Centro Consulting als motivator voor een gedragen change in uw organisatie.


 

Ree 78 | 5509 RD Veldhoven | 0614976737 | info@centro-consulting.nl |