Klanten                                      CV                                               Contact                                     Home 

   

Missie

Ervaring

ConsultancyProjectenE-overheidIT-audits


Klanten
 

Als Centro Consulting aan de slag gaat voor haar klanten dan worden medewerkers en managers van verschillende disciplines uit de organisatie erbij betrokken. 
De reden waarom ik samen met klanten vanuit een bredere scope naar de gewenste oplossing kijk is niet alleen vanwege de toenemende complexiteit van de vraagstukken van onze klanten maar ook omdat je door er met betrokkenen uit andere disciplines over te praten je vaak tot
meest gedragen en optimale nieuwe inzichten komt.
  
Dat geeft net een extra touch aan het eindresultaat. De klant wordt er beter van
en ik heb mijn doel behaald om te zorgen dat de organisatie verder kan met het eindresultaat door de samenwerking en overdracht van kennis en ervaring.

Dit hoeft overigens niet veel tijd te kosten. Als we niet samenwerken verbeteren we onszelf ook niet
en wordt het optimale gedragen eindresultaat niet behaald

Kortom, alleen lukt het nooit. Ik ben van mening dat elke klant en elke opdracht uniek is en alleen met
samenwerking het meest gunstig realiseerbare resultaat wordt behaald. Daarom vind ik teaming zo belangrijk. Je brengt je klant een stap verder, zorgt voor een gedragen optimale oplossing en sparren met betrokkenen en gebruikers is Fun to work with!

Deze ervaring heb ik opgedaan of mag ik momenteel weer opdoen bij...  

Gemeente Lelystad www.lelystad.nl
   
Teijin Twaron

www.teijinaramid.com

   
Defensie DTO www.dto.nl
   

 

 

Ree 78 | 5509 RD Veldhoven | 0614976737 | info@centro-consulting.nl |