Klanten                                      CV                                               Contact                                     Home 

   

Missie

Ervaring

ConsultancyProjectenE-overheidIT-audits


Projecten

Staat u op het punt een nieuwe applicatie aan te schaffen? En vraagt u zich af welke selectiecriteria van belang zijn? Of hoe u de applicatie zonder problemen invoert?
Het ontwikkelen, selecteren en invoeren van nieuwe informatiesystemen is een ingrijpende, eenmalige activiteit.
Er zijn doorgaans meerdere interne en externe partijen bij betrokken.
 
Om dergelijke trajecten goed te organiseren, is projectmanagement de aangewezen vorm. Het totale werk wordt opgedeeld in logische bij elkaar behorende behapbare brokken conform de wereldwijde standaard Prince2 of andere door de opdrachtgever gehanteerde methodieken.
Fases voor het uitvoeren van werkzaamheden worden onderkend en benoemd. Personen worden aangewezen om
de benoemde activiteiten uit te voeren. Een projectleider, met voldoende mandaat en bevoegdheden, leidt het project, heeft en houdt overzicht over het gehele project. De projectleider is het aanspreekpunt voor het management en alle andere betrokkenen, en bewaakt de goede uitvoering van alle werkzaamheden.

Centro is vertrouwd met de bedrijfsprocessen in een bedrijf of organisatie, beheerst het gedachtegoed van het management en kent de ICT-discipline ook bestuurlijke en inhoudelijk.
Centro Consulting coördineert, begeleidt en realiseert groot- en kleinschalige (deel)projecten en programma’s,
vanaf de initiatiefase tot en met de nazorgfase.

Dit wordt opgepakt vanuit een proces- en projectmatige aanpak, waarbij Centro haar taak voor de opdrachtgever beschouwt als 'eigen probleemstelling'.

 

Ree 78 | 5509 RD Veldhoven | 0614976737 | info@centro-consulting.nl |