Klanten                                      CV                                               Contact                                     Home 

   

Missie

Ervaring

ConsultancyProjectenE-overheidIT-audits


IT-audits
 

ICT-projecten zijn lastig te managen en moeilijk tot een goed einde te brengen. Bestuurders en managers zijn
soms genoodzaakt projecten stop te zetten omdat ze niet voldoen aan verwachtingen of vanwege ernstige budgetoverschrijdingen

Auditing en kwaliteitsbewaking dragen bij aan het tijdig signaleren en controleren en beheersen van risico’s. En zorgen ervoor dat producten tijdig en binnen budget worden gerealiseerd en voldoen aan de gestelde eisen.
Centro Consulting adviseert over kwaliteitsbewaking en begeleidt audits en ter completering aanpassing of verbetering van het project, het proces of de organisatie.
Centro kan een onafhankelijke externe audit, maar kan ook interne audit-organisatie ondersteunen. Of het nu
gaat om een eenmalige audit of een periodiek onderzoek.

 

Ree 78 | 5509 RD Veldhoven | 0614976737 | info@centro-consulting.nl |